Monthly Archives: október 2018

Certifikáty pre našich študentov

Môžeme s radosťou blahoželať našim študentom, študentom študijného programu dopravná logistika podniku, k získaniu certifikátu o absolvovaní predmetu Spracovanie údajov v doprave v systéme SAS, čím sa opäť o krôčik priblížili k splneniu požiadaviek praxe. Softvér JMP od spoločnosti SAS je v súčasnosti často využívaný v prosperujúcich spoločnostiach na analytickú prácu s dátami. Tešíme sa na ďalších šikovných absolventov.

 

Deň výskumníkov

Veda je pre univerzity samozrejmosťou ale že môže byť aj zábavná sa prišli presvedčiť tisícky ľudí do košickej Optimy. Náš ústav tam mal tiež zastúpenie a tak sme sa v piatok 28.9.2018 zúčastnili akcie pod názvom “ Deň výskumníkov „, kde sme prezentovali výsledky našej vedeckej práce. Okrem pedagógov nám prišli pomôcť aj dvaja naši študenti.

Okrem toho, ste v priestoroch obchodného centra Atrium Optima ste mohli vidieť stánky a prezentácie z univerzít – Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied.

 

Fotografie z akcie si môžete pozrieť v našej galérii