Monthly Archives: jún 2019

Study visit v talianskom toskánsku

V dňoch 15.6. – 21.5.2019 sa doc. Ing. Peter Bindzár, PhD. zúčastnil študijného pobytu v slnečnom Toskánsku v Taliansku. V rámci pobytu sa konal aj projektový míting z oblasti železničnej dopravy a bolo navštívené depo električkovej dopravy vo Florencii ako i depo a opravovne národného železničného dopravcu Trenitalia ako i laboratóriá pre inovácie v železničnom sektore

Stretnutie riešiteľov projektu INNOCAT

Stretnutie riešiteľov projektu INNOCAT „Innovative CRM substitution technology for public authorities‘ vehicle catalysts“, v Aténach 11-15.06.2019. Za Ústav logistiky priemyslu a dopravy sa stretnutia zúčastnili doc. Ing. Martin Straka, PhD. a doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD.

Projekt je orientovaný na aplikáciu nového typu katalyzátora v praxi pre potreby nákladnej dopravy. Na projekte sú zúčastnené organizácie z rozličných krajín EU, konkrétne: Grécka, Slovinska, Španielska, Poľska, Slovenska a Maďarska.

CEEPUS v chorvátskej Rijeke

V dňoch 2.6. – 8.6.2019 sa prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. a Peter Kišiday zúčastnili pracovnej cesty na výmennom pobyte CEEPUS v Rijeke v Chorvátsku a exkurzie v námornom prekladisku. 
Cieľom bolo rozšírenie vzájomnej spolupráce a kontaktov pre inžinierske a doktorandské štúdium.