Seminár Integrované dopravné systémy

Na seminári v Žiline sa zišlo 54 odborníkov z celého Slovenska a Čiech. Diskutovali o možnostiach IDS (Integrovaný dopravný systém) na Slovensku a skúsenostiach zo zahraničia. Za naše pracovisko sa zúčastnili prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., Ing. Peter Bindzár, PhD., doc. Ing. Jozef Krešák, PhD. a Ing. Róbert Németh.

Pridaj komentár