Erasmus+ našich pedagógov

V dňoch 9.5. – 12.5.2016 sa doc. Ing. Martin Straka, PhD., doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD. zúčastnili pracovnej cesty – Mobility učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ cez program Erasmus+. Prijímacia organizácia bola Cracow University of Economics.  Mobilita pozostávala z výučby kurzov „Advance course of Distribution logistics“ a  „Advance course of Commercial logistics“  spolu v rozsahu 16 hodín pre cca 50 študentov prijímajúcej organizácie, ďalej z prezentácie TUKE, možnosti štúdia Erasmus + zahraničných študentov na TUKE.

Dňa 10.05.2016 absolvovali zástupcovia Ústavu logistiky stretnutie s pedagógmi na univerzite, Department of Organizational Behaviours, Renatou Winkler, Pawlom Turkom, Pawlom Lukasikom, Tomekom Malkusom a Slawomirom Wawakom. Okrem výučby v rámci tejto mobility bolo riešených niekoľko úloh v rámci projektu VEGA – MŠVVaŠ SR – 1/0216/13  “Štúdium metód a nových prístupov merania, hodnotenia a diagnostiky výkonnosti podnikových procesov v kontexte logistického riadenia podniku“.

Pridaj komentár