Erasmus+ našich pedagógov

V dňoch 9.5. – 12.5.2017 sa doc. Ing. Martin Straka, PhD., doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD. zúčastnili pracovnej cesty – Mobility učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ cez program Erasmus+. Prijímacia organizácia bola Wroclaw University of Economics, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, Jelenia Góra. Mobilita pozostávala z výučby kurzov „Advance course of Distribution logistics“, „Advance course of Commercial logistics“, Course for specialists in the area of Quality management systems, spolu v rozsahu 30 hodín pre cca 50 študentov prijímajúcej organizácie, ďalej z prezentácie TUKE, možnosti štúdia Erasmus + zahraničných študentov na TUKE.

2

4

31

Pridaj komentár