Ročné plné štipendium vo Francúzsku

Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch.

(380 eur mesačne platí študent alebo rodičia, 387 eur mesačne prispieva Francúzske veľvyslanectvo).

 

Ročné plné štipendium vo výške 767 eur mesačne na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením (tzv cotutelle de thèse).

 

Podmienky :

Uchádzač musí ovládať francúzsky alebo anglický jazyk (minimálna úroveň B2).

Francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač.

 

Podrobnejšie informácie ako aj formulár žiadosti o štipendium nájdete na nasledovnej stránke alebo v prílohe: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Uzávierka žiadostí je 28. februára 2018.

Dossier de candidature

Pridaj komentár