Skúšobňa oceľových lán

Vedúci pracoviska

doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.

Technical university of Kosice
Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology
Institute of Logistics
Park Komenskeho 14
043 84 KOŠICE
Slovakia

tel.:+421 (55) 602 2815
e-mail: jozef.kresak@tuke.sk

Skúšobňa oceľových lán (SOL) poskytuje služby v oblasti skúšania oceľových lán, reťazí, upínacích prostriedkov, textilných lán a záchranných prostriedkov. Skúšobňa vykonáva deštrukčné a defektoskopické skúšky vyššie uvedených produktov.

Skúšobňa oceľových lán je organizačnou súčasťou fakulty Baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technickej Univerzity v Košiciach na Ústave logistiky.

Pre bližšie informácie o vykonávaných skúškach sa informujte na kontaktoch:

doc. Ing. Pavel Peterka, PhD., email: pavel.peterka@tuke.sk, tel.: +421 907 341 487

doc. Ing. Jozef Krešák, PhD., email: jozef.kresak@tuke.sk, tel.: +421 907 495 527