Organizačná štruktúra ÚLaD

VEDENIE ÚSTAVU LOGISTIKY A DOPRAVY

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. – riaditeľka

doc. Ing. Peter Bindzár, PhD. – zástupca riaditeľky

doc. Ing. Janka Šaderová, PhD. – tajomníčka

doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD. – vedúca Oddelenia logistiky dopravy

doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD. – vedúci Oddelenia logistiky priemyslu

dr.h.c. prof. Ing. Dušan Malindžák, PhD. – vedúci Slovenského centra logistiky

doc. Ing. Jozef Krešák, PhD. – vedúci Skúšobne oceľových lán

ODDELENIE LOGISTIKY PRIEMYSLU

1. doc. Ing. Peter Bindzár, PhD.

2. doc. Ing. Janka Fabiánová, PhD.

3. doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD.

4. dr.h.c. prof. Ing. Dušan Malindžák, PhD.

5. doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD.

6. doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.

7. doc. Ing. Ján Spišák, PhD.

8. prof. Ing. Martin Straka, PhD.

ODDELENIE LOGISTIKY DOPRAVY

1. Ing. Ľubomír Ambriško, PhD.

2. Ing. Peter Bokša, PhD.

3. prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

4. doc. Ing. Jozef Krešák, PhD

5. prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.

6. doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.

7. doc. Ing. Janka Šaderová, PhD

8. Ing. Eva Tomková, PhD. (materská dovolenka)