Pracovisko TVP GV

Na Ústave logistiky Fakulty BERG TUKE v spolupráci s Leteckou fakultou TUKE bolo zriadené nové Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov (TVP GV) pre testovanie gumárenských výrobkov, s osobitným zameraním na stanovenie ich mechanických a fyzikálnych vlastností. Vedúci pracoviska prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. Technical university of Kosice Faculty of Mining, Ecology, Process Control and … Čítať ďalej Pracovisko TVP GV