Oddelenie logistiky priemyslu

Vedúci oddelenia

doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD.

Technical university of Kosice
Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology
Institute of Industrial Logistics and Transportation
Park Komenskeho 14
043 84 KOŠICE
Slovakia