Ústav logistiky

Pravidlá nahrávania:
 1. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte súbor z vášho počítača, ktorý chcete nahrať.
 2. Súbor musí byť v tvare:
  Bc._DLP_Priezvisko_2018.ppt alebo Bc._PLG_Priezvisko_2018.ppt.
  Ing._DLP_Priezvisko_2018.ppt alebo Ing._PLG_Priezvisko_2018.ppt.
 3. Verzia súboru má byť max. MS Office 2010, nepoužívajte verzie 2013, 2016 nakoľko sa nebudú dať prehrať !!!
 4. Ak potrebujete nahrať viac súborov (napr. videá, obrázky apod.) tak ich zbaľte do formátu:
  Bc._DLP_Priezvisko_2018.zip alebo Bc._PLG_Priezvisko_2018.zip
  Ing._DLP_Priezvisko_2018.zip alebo Ing._PLG_Priezvisko_2018.zip
  ...a tak odošlite.
 5. Nesprávne nazvaný súbor nebude akceptovaný !!!
 6. Ak ste si istý, že súbor má správny tvar, môžete ho pridať stlačením Nahrať súbor.
 7. Jeden súbor sa môže nahrať iba raz, každé ďalšie pokusy o nahratie nebudú akceptované !!!
 8. Po nahratí súboru sa vám zobrazí odkaz na váš súbor pre vašu kontrolu.
 9. Nepoužívať diakritiku !!!

SYSTÉM UZAVRETÝ !!!


Súbory Sort by Name Descendingly! Veľkosť (MB) Dátum nahratia


Upload Version 1.3.
Vytvoril: doc. Ing. Peter Bindzár, PhD.