Category Archives: Zo života ústavu

Stretnutie katedier 2. – 3. 9. 2021

Ústav logistiky a dopravy FBERG TUKE v spolupráci so ZO Slovenskej baníckej spoločnosti pri FBERG zorganizoval 47. Medzinárodnú vedeckú konferenciu katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov

Workshop „Udržateľnosť a Logistika odpadov“

Dňa 15.04.2021 sa uskutočnila vedecká konferencia – workshop s názvom Udržateľnosť a Logistika odpadov, on-line prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Poslaním vedeckej konferencie – workshopu bola výmena informácií a skúseností z oblasti integrovaných  systémoch  nakladania  s odpadmi,  ale  aj zvýšenie povedomia a zmeny prístupu firiem k otázkam trvalo udržateľného rozvoja (TUR), ochrany životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti.

Problematika Udržateľnosti a Logistiky odpadov je aj predmetom projektu KEGA č. 017 TUKE-4/2019 “Tvorba modulárneho systému synergického spolupôsobenia trvalo udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti podniku”. Podstatným cieľom projektu je prepojenie výchovno-vzdelávacie procesu s potrebami praxe čo bolo prezentované príslušnými odborníkmi z praxe, ale aj akademickej obce s cieľom prezentovať nové poznatky a zvýšiť povedomie a osvetu v oblasti ochrany životného prostredia.

Udržateľnosť a Logistika odpadov súvisí s narastajúcim množstvom odpadov, pričom sú stále vyššie nároky na recykláciu a tiež na výrobu nových, recyklovateľných a používaných materiálov. Prioritou pri riešení dôležitých otázok v oblasti odpadového hospodárstva ako aj recyklácie je ochrana životného prostredia. Sprísnená legislatíva Európskej únie, ktorá je následne implementovaná aj do národnej legislatívy Slovenskej republiky presadzuje predchádzanie vzniku odpadov.

Projektový míting a study visit vo Švédsku

V dňoch 4.11.2019 – 6.11.2019 prebehol projektový míting spojený so študijným pobytom vo švédskom Štockholme a neďalekom Västerase. Témou boli moderné trendy a inteligentné technológie v železničnej doprave a logistika. Naše pracovisko tam reprezentoval doc. Ing. Peter Bindzár, PhD.


Konferencia vo Vrdniku

Od 25.9.2019 do 28.9.2019 sa naši pracovníci, prof. Marasová, prof. Fedorko, doc. Bindzár a doc. Šaderová zúčastnili konferencie MEP 2019 v srbskom Vrdniku

Návšteva z Fínska

Na návštevu Ústavu logistiky a dopravy fakulty BERG prišli dvaja profesori z Fínska, prof. Josu Takala (University of Vaasa) a prof. Pekka Ruuskanen (University of Tampere). Vzácna návšteva bola prijatá aj vedením Technickej univerzity v Košiciach prorektorom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium: prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. a prorektorom pre zahraničné vzťahy a mobilitu: doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. 

Konferencia v Liptovskom Jáne

V dňoch 03.09. – 06.09.2019 sa Ing. Ľubomír Ambriško, PhD. s prof. Ing. Danielou Marasovou, CSc. zúčastnili na medzinárodnej konferencii MMS 2019 v Liptovskom Jáne.

Erasmus+ vo Fínsku

V dňoch 3.-10. Júl 2019, pracovníci Ústavu logistiky a dopravy, doc. Ing. Martin Straka, PhD. a doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., navštívili spolupracujúcu organizáciu na Univerzite vo Vaasa, Fínsko. Návšteva sa konala v rámci zahraničnej mobility učiteľov ERASMUS+. Prímorská Univerzita vo Vaasa je situovaná v krásnom prostredí. Niekdajšia stará chemická fabrika bola v šesťdesiatich rokoch prebudovaná na modernú medzinárodnú univerzitu s vyspelými laboratóriami. V rámci návštevy pracovníci ústavu absolvovali rokovania s prof. Josu Takalom, Dr. Ahmom Shamsuzzohaom, Dr. Emmanuelom Ndzibahom, Dr. Binodom Timilsinom  a ďalšími. Tiež navštívili Startup-ové centrum na univerzite v Tampere, kde pracuje niekoľko tisíc pracovníkov. Rokovania sa týkali možnej spolupráce v rámci medzinárodných a domácich  projektov medzi našimi pracoviskami.

Naši pracovníci na SGEM 2019 v Albene

V dňoch 28.06. – 07.07.2019 sa s prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Janka Šaderová, PhD. a Ing. Ľubomír Ambriško aktívne zúčastnili na medzinárodnej konferencii SGEM 2019 v Albene (Bulharsko). 

Study visit v talianskom toskánsku

V dňoch 15.6. – 21.5.2019 sa doc. Ing. Peter Bindzár, PhD. zúčastnil študijného pobytu v slnečnom Toskánsku v Taliansku. V rámci pobytu sa konal aj projektový míting z oblasti železničnej dopravy a bolo navštívené depo električkovej dopravy vo Florencii ako i depo a opravovne národného železničného dopravcu Trenitalia ako i laboratóriá pre inovácie v železničnom sektore

Stretnutie riešiteľov projektu INNOCAT

Stretnutie riešiteľov projektu INNOCAT „Innovative CRM substitution technology for public authorities‘ vehicle catalysts“, v Aténach 11-15.06.2019. Za Ústav logistiky priemyslu a dopravy sa stretnutia zúčastnili doc. Ing. Martin Straka, PhD. a doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD.

Projekt je orientovaný na aplikáciu nového typu katalyzátora v praxi pre potreby nákladnej dopravy. Na projekte sú zúčastnené organizácie z rozličných krajín EU, konkrétne: Grécka, Slovinska, Španielska, Poľska, Slovenska a Maďarska.