Category Archives: Zo života ústavu

Exkurzia našich študentov

 

Erasmus+ našich pedagógov

V dňoch 9.5. – 12.5.2017 sa doc. Ing. Martin Straka, PhD., doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD. zúčastnili pracovnej cesty – Mobility učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ cez program Erasmus+. Prijímacia organizácia bola Wroclaw University of Economics, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, Jelenia Góra. Mobilita pozostávala z výučby kurzov „Advance course of Distribution logistics“, „Advance course of Commercial logistics“, Course for specialists in the area of Quality management systems, spolu v rozsahu 30 hodín pre cca 50 študentov prijímajúcej organizácie, ďalej z prezentácie TUKE, možnosti štúdia Erasmus + zahraničných študentov na TUKE.

2

4

31

Promócie bakalárov 2016

IMG_0908 IMG_0913 IMG_0914 IMG_0958 IMG_0959 IMG_0960

Seminár Integrované dopravné systémy

Na seminári v Žiline sa zišlo 54 odborníkov z celého Slovenska a Čiech. Diskutovali o možnostiach IDS (Integrovaný dopravný systém) na Slovensku a skúsenostiach zo zahraničia. Za naše pracovisko sa zúčastnili prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., Ing. Peter Bindzár, PhD., doc. Ing. Jozef Krešák, PhD. a Ing. Róbert Németh.

Erasmus+ našich pedagógov

V dňoch 9.5. – 12.5.2016 sa doc. Ing. Martin Straka, PhD., doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD. zúčastnili pracovnej cesty – Mobility učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ cez program Erasmus+. Prijímacia organizácia bola Cracow University of Economics.  Mobilita pozostávala z výučby kurzov „Advance course of Distribution logistics“ a  „Advance course of Commercial logistics“  spolu v rozsahu 16 hodín pre cca 50 študentov prijímajúcej organizácie, ďalej z prezentácie TUKE, možnosti štúdia Erasmus + zahraničných študentov na TUKE.

Dňa 10.05.2016 absolvovali zástupcovia Ústavu logistiky stretnutie s pedagógmi na univerzite, Department of Organizational Behaviours, Renatou Winkler, Pawlom Turkom, Pawlom Lukasikom, Tomekom Malkusom a Slawomirom Wawakom. Okrem výučby v rámci tejto mobility bolo riešených niekoľko úloh v rámci projektu VEGA – MŠVVaŠ SR – 1/0216/13  “Štúdium metód a nových prístupov merania, hodnotenia a diagnostiky výkonnosti podnikových procesov v kontexte logistického riadenia podniku“.

EXKURZIA ŠTUDENTOV

Tohtoročná exkurzia Ústavu logistiky veríme určite zostane pre všetkých jej účastníkov príjemnou spomienkou. Exkurzia sa uskutočnila v dňoch 11. až 13.04.2016 a tentoraz sme si ako cieľovú stanicu v prvý deň zvolili Pivovary Topvar, a. s. vo Veľkom Šariši. Druhý deň sme začali v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s, kde nás čakala prehliadka troch hál – lisovňa, karosáreň a agregátna hala a Auto Fora, kde sme boli oboznámení s históriou a konečnými produktmi, ktoré sa konštruujú v závode. Prehliadka trvala necelé dve hodinky. Aprílové slnečné lúče nás šteklili cez okná autobusu a sprevádzali aj pri prechádzkach, počas ktorých sme navštívili Schönbrunn Palace a Štefanské námestie. Spiatočná cesta bola náročná a začala v skorých ranných hodinách, kedy sme o 5 hodine vyrazili smerom do Novák. Po bezpečnostnom školení prehliadka bane začala jazdou výťahom a banským vláčikom, akým sa denne vydávajú do podzemia aj baníci. V autentickom prostredí vyťaženej časti bani sme počas náročnej prehliadky videli statické i funkčné banské zariadenia a prístroje, ktoré nám priblížili každodennú ťažkú a nedocenenú prácu baníka.
Veríme, že tohtoročná jarná exkurzia bola príjemným spestrením Vášho štúdia a tešíme sa ďalšiu pripravovanú exkurziu

ŠVK v Trnave

Dňa 13. 4. 2016 navštívili Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave zástupcovia Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach – prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan fakulty, prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., riaditeľka Ústavu logistiky, doc. Ing. Martin Straka, PhD., zástupca riaditeľky Ústavu logistiky a Ing. Peter Kačmáry, PhD.

Na stretnutí dekani oboch fakúlt podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci medzi oboma inštitúciami v oblasti pedagogiky, vedy a výskumu.

V popoludňajších hodinách si hostia v sprievode doc. Ing. Dagmar Cagáňovej, PhD. a doc. Ing. Heleny Makýšovej, PhD. prezreli priestory a laboratóriá areálu CAMBO.