Skúšobné centrum SCOLaK

Skúšobné centrum oceľových lán a gumových kompozitov (SCOLaK)

Vedúci pracoviska

doc. Ing. Pavel Peterka, PhD.
tel.:+421 (55) 602 2816>
mobil: +421 907 341 487
e-mail: pavel.peterka@tuke.sk

Skúšobné centrum oceľových lán a gumových kompozitov (SCOLaK) má dve pracoviská: 

  1. Pracovisko – Skúšobňa oceľových lán (SOL)
         Vedúci pracoviska: doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.

Skúšobné centrum oceľových lán a gumových kompozitov (SCOLaK) poskytuje služby v oblasti skúšania oceľových lán, reťazí, upínacích prostriedkov, textilných lán a záchranných prostriedkov. Skúšobňa vykonáva deštrukčné a defektoskopické skúšky vyššie uvedených produktov.

Pre bližšie informácie o vykonávaných skúškach sa informujte na kontaktoch:
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD., email: jozef.kresak@tuke.sk, tel.: +421 907 495 527


Kontaktná adresa:
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Ústav logistiky a dopravy
Skúšobňa oceľových lán
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.
Park Komenského 14
043 84 Košice
Slovenská republika

  1. Pracovisko – Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov (TaVP GV)

         Vedúca pracoviska: prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. 

Hlavnou funkciou TaVP GV je poskytovanie testovacích (servisných) služieb s osobitným zameraním na stanovenie mechanických, fyzikálnych a špeciálnych vlastností  gumových kompozitov (najmä dopravných pásov), ako aj na technologickú expertízu pri vývoji, výrobe a použití gumových produktov.

Rozsah experimentálnych skúšok poskytovaných TaVP GV

Pohľad na zariadenia TaVP GV

Pre bližšie informácie o vykonávaných skúškach sa informujte na kontaktoch:
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., e-mail: daniela.marasova@tuke.sk, tel: +421 907 917 904,
doc. Ing. Ľubomír Ambriško, PhD., e-mail: lubomir.ambrisko@tuke.sk, tel: +421 55 602 2591

Kontaktná adresa:
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Ústav logistiky a dopravy
Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.
Park Komenského 14
043 84 Košice
Slovenská republika