Vedenie ústavu logistiky a dopravy

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. – riaditeľka

doc. Ing. Peter Bindzár, PhD. – zástupca riaditeľky

doc. Ing. Janka Šaderová, PhD. – tajomníčka