Zo života ústavu

Stretnutie katedier 2. – 3. 9. 2021

Stretnutie katedier 2. – 3. 9. 2021

Ústav logistiky a dopravy FBERG TUKE v spolupráci so ZO Slovenskej baníckej spoločnosti pri FBERG zorganizoval 47. Medzinárodnú vedeckú konferenciu katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov Author_Information_Pack_KDMT-2021Stiahnuť KDMT-2021_Proceedings-1Stiahnuť POZVANKA-KDMT-2021-2Stiahnuť template_KDMT-2021-2Stiahnuť ...
Workshop "Udržateľnosť a Logistika odpadov"

Workshop „Udržateľnosť a Logistika odpadov“

Dňa 15.04.2021 sa uskutočnila vedecká konferencia - workshop s názvom Udržateľnosť a Logistika odpadov, on-line prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Poslaním vedeckej konferencie – workshopu bola výmena informácií a skúseností z oblasti integrovaných systémoch nakladania s odpadmi, ale aj zvýšenie povedomia a zmeny prístupu firiem k otázkam trvalo udržateľného rozvoja (TUR), ...
Projektový míting a study visit vo Švédsku

Projektový míting a study visit vo Švédsku

V dňoch 4.11.2019 - 6.11.2019 prebehol projektový míting spojený so študijným pobytom vo švédskom Štockholme a neďalekom Västerase. Témou boli moderné trendy a inteligentné technológie v železničnej doprave a logistika. Naše pracovisko tam reprezentoval doc. Ing. Peter Bindzár, PhD.
...
Konferencia vo Vrdniku

Konferencia vo Vrdniku

Od 25.9.2019 do 28.9.2019 sa naši pracovníci, prof. Marasová, prof. Fedorko, doc. Bindzár a doc. Šaderová zúčastnili konferencie MEP 2019 v srbskom Vrdniku ...
Návšteva z Fínska

Návšteva z Fínska

Na návštevu Ústavu logistiky a dopravy fakulty BERG prišli dvaja profesori z Fínska, prof. Josu Takala (University of Vaasa) a prof. Pekka Ruuskanen (University of Tampere). Vzácna návšteva bola prijatá aj vedením Technickej univerzity v Košiciach prorektorom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium: prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. a prorektorom ...
Konferencia v Liptovskom Jáne

Konferencia v Liptovskom Jáne

V dňoch 03.09. - 06.09.2019 sa Ing. Ľubomír Ambriško, PhD. s prof. Ing. Danielou Marasovou, CSc. zúčastnili na medzinárodnej konferencii MMS 2019 v Liptovskom Jáne.
...
Erasmus+ vo Fínsku

Erasmus+ vo Fínsku

V dňoch 3.-10. Júl 2019, pracovníci Ústavu logistiky a dopravy, doc. Ing. Martin Straka, PhD. a doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., navštívili spolupracujúcu organizáciu na Univerzite vo Vaasa, Fínsko. Návšteva sa konala v rámci zahraničnej mobility učiteľov ERASMUS+. Prímorská Univerzita vo Vaasa je situovaná v krásnom prostredí. Niekdajšia stará chemická ...
Naši pracovníci na SGEM 2019 v Albene

Naši pracovníci na SGEM 2019 v Albene

V dňoch 28.06. - 07.07.2019 sa s prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Janka Šaderová, PhD. a Ing. Ľubomír Ambriško aktívne zúčastnili na medzinárodnej konferencii SGEM 2019 v Albene (Bulharsko).  ...
Study visit v talianskom toskánsku

Study visit v talianskom toskánsku

V dňoch 15.6. - 21.5.2019 sa doc. Ing. Peter Bindzár, PhD. zúčastnil študijného pobytu v slnečnom Toskánsku v Taliansku. V rámci pobytu sa konal aj projektový míting z oblasti železničnej dopravy a bolo navštívené depo električkovej dopravy vo Florencii ako i depo a opravovne národného železničného dopravcu Trenitalia ako i ...
Stretnutie riešiteľov projektu INNOCAT

Stretnutie riešiteľov projektu INNOCAT

Stretnutie riešiteľov projektu INNOCAT "Innovative CRM substitution technology for public authorities' vehicle catalysts", v Aténach 11-15.06.2019. Za Ústav logistiky priemyslu a dopravy sa stretnutia zúčastnili doc. Ing. Martin Straka, PhD. a doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD. Projekt je orientovaný na aplikáciu nového typu katalyzátora v praxi pre potreby nákladnej dopravy ...