Pracovníci

Pre telefonický kontakt volajte 055/602 + klapka

Meno a priezviskoFunkciaAdresaTelefónEmail
prof. Ing. Martin Straka, PhD.profesor, riaditeľ ústavuPK14kl. 3125martin.straka@tuke.sk
prof. Ing. Daniela Marasová, Csc.profesor, zástupkyňa riaditeľa ústavuPK14kl. 3125daniela.marasova@tuke.sk
doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.docent, tajomníčka ústavuPK14kl. 3144janka.saderova@tuke.sk
prof. Ing. Andrea Rosová, PhD.prod. pre vzdel. v I. a II. st. štúdiaL9-Akl. 2391
kl. 3144
andrea.rosova@tuke.sk
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.profesorPK14kl. 3143gabriel.fedorko@tuke.sk
doc. Ing. Peter Bindzár, PhD.docentPK14kl. 3146peter.bindzar@tuke.sk
doc. Ing. Ľubomír Ambriško, PhD.docentPK14kl. 2591lubomir.ambrisko@tuke.sk
doc. Ing. Jana Fabianová, PhD.docentPK14kl. 3143jana.fabianova@tuke.sk
doc. Ing. Ján Spišák, PhD.docentBN32kl. 2478jan.spisak@tuke.sk
doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD.docentPK14kl. 3144marcela.malindzakova@tuke.sk
doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD.docentPK14kl. 3158peter.kacmary@tuke.sk
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.docentPK14kl. 2815 jozef.kresak@tuke.sk
doc. Ing. Pavel Peterka, PhD.docent, vedúci pracoviska SCOLaKPK14pavel.peterka@tuke.sk
Ing. Marek Ondovodborný asistentPK14marek.ondov@tuke.sk
Ing. Dušan Kubala, PhD.odborný asistentkl. 3113dusan.kubala@tuke.sk
Ing. Marek Moravič, PhD.odborný asistentPK14kl. 3147marek.moravic@tuke.sk
Ing. Peter Bokša, PhD.odborný asistentPK14kl. 3124peter.boksa@tuke.sk
Ing. Simona Špirkovádenný doktorandPK14kl. 2932simona.spirkova@tuke.sk
Ing. Martin Ďuriškadenný doktorandPK14kl. 2932martin.duriska@tuke.sk
Ing. Jakub Kovalčíkdenný doktorandPK14kl. 2932jakub.kovalcik@tuke.sk
Ing. Roman Hájičekdenný doktorandPK14roman.hajicek@tuke.sk
Kvetoslava Spanyikováhospodárka ústavuPK14kl. 3161kvetoslava.spanyikova@tuke.sk
Daša Šoffovásekretárka ústavuPK14kl. 3126dasa.soffova@tuke.sk