Projekty a výskum

Projekt – Návrh metód a postupov pre riadenie modelu automatizovaného skladu


Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Andrea ROSOVÁ, PhD.

Poskytovateľ projektu: NADÁCIA TATRA BANKY

Obdobie riešenia projektu: 2015

tbn_logo_vertical_rgb_modra

Projekt – NÁVRH METÓD A POSTUPOV PRE RIADENIE MODELU AUTOMATIZOVANÉHO SKLADU

Zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom odbore Logistika na Ústave logistiky Technickej univerzity v Košiciach s podporou Badácie Tatrabanky a jej grantového programu „Kvalita vydel=avania 2014“

 

 

 

 

Projekt – LOGISTIC SKILLS – YOUR CHANCE & ADVANTAGE


 

Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Andrea ROSOVÁ, PhD.

Poskytovateľ projetku: NADÁCIA TATRA BANKY

Obdobie riešenia projektu: 2012 – 2013

Projekt – LOGISTIC SKILLS – YOUR CHANCE & ADVANTAGE

Zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom odbore Logistika na Ústave logistiky priemyslu a dopravy, F BERG, Technickej univerzity v Košiciach s podporou Nadácie Tatrabanky a jej grantového programu „Kvalita vydelávania 2012“