Dopravná logistika

Bakalársky študijný program
Študijný program Garant
Dopravná logistika podniku prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Charakteristika študijného programu zobraziť
Akreditácia zobraziť
Inžiniersky študijný program
Študijné programy Garant
Dopravná logistika podniku prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.
Charakteristika študijného programu zobraziť
Akreditácia zobraziť