Zo života ústavu

Erasmus+ našich pedagógov

V dňoch 9.5. – 12.5.2017 sa doc. Ing. Martin Straka, PhD., doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD. zúčastnili pracovnej cesty – Mobility učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ cez program Erasmus+. Prijímacia organizácia bola Wroclaw University of Economics, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Katedra Zarządzania ...
Čítať viac

Seminár Integrované dopravné systémy

Na seminári v Žiline sa zišlo 54 odborníkov z celého Slovenska a Čiech. Diskutovali o možnostiach IDS (Integrovaný dopravný systém) na Slovensku a skúsenostiach zo zahraničia. Za naše pracovisko sa zúčastnili prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., Ing. Peter Bindzár, PhD., doc. Ing. Jozef Krešák, PhD. a Ing. Róbert Németh ...
Čítať viac

Erasmus+ našich pedagógov

V dňoch 9.5. - 12.5.2016 sa doc. Ing. Martin Straka, PhD., doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD. zúčastnili pracovnej cesty - Mobility učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ cez program Erasmus+. Prijímacia organizácia bola Cracow University of Economics.  Mobilita pozostávala z výučby kurzov „Advance course ...
Čítať viac

EXKURZIA ŠTUDENTOV

Tohtoročná exkurzia Ústavu logistiky veríme určite zostane pre všetkých jej účastníkov príjemnou spomienkou. Exkurzia sa uskutočnila v dňoch 11. až 13.04.2016 a tentoraz sme si ako cieľovú stanicu v prvý deň zvolili Pivovary Topvar, a. s. vo Veľkom Šariši. Druhý deň sme začali v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s, kde nás ...
Čítať viac

ŠVK v Trnave

Dňa 13. 4. 2016 navštívili Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave zástupcovia Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach – prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan fakulty, prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., riaditeľka Ústavu logistiky, doc. Ing. Martin Straka, PhD., zástupca riaditeľky Ústavu logistiky a Ing. Peter Kačmáry, PhD ...
Čítať viac