Zo života ústavu

Study visit v španielskej Barcelone a Zaragoze

V dňoch 24.11 - 28.11.2018 sa uskutočnil study visit  v španielskej Barcelone a Zaragoze. doc. Ing. Peter Bindzár, PhD., v rámci pobytu navštívil Instituto Tecnológico de Aragón, moderný technologický inštitút, kde sa zameriavajú na logistiku. Súčasťou tohto excelentného pracoviska je množstvo logistických laboratórií. Ďalším zaujímavým bodom bola návšteva intermodálneho terminálu ...
Čítať viac

Certifikáty pre našich študentov

Môžeme s radosťou blahoželať našim študentom, študentom študijného programu dopravná logistika podniku, k získaniu certifikátu o absolvovaní predmetu Spracovanie údajov v doprave v systéme SAS, čím sa opäť o krôčik priblížili k splneniu požiadaviek praxe. Softvér JMP od spoločnosti SAS je v súčasnosti často využívaný v prosperujúcich spoločnostiach na analytickú ...
Čítať viac

Deň výskumníkov

Veda je pre univerzity samozrejmosťou ale že môže byť aj zábavná sa prišli presvedčiť tisícky ľudí do košickej Optimy. Náš ústav tam mal tiež zastúpenie a tak sme sa v piatok 28.9.2018 zúčastnili akcie pod názvom " Deň výskumníkov ", kde sme prezentovali výsledky našej vedeckej práce. Okrem pedagógov nám ...
Čítať viac

Erasmus+ našich pedagógov

V dňoch 9.5. – 12.5.2017 sa doc. Ing. Martin Straka, PhD., doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD. zúčastnili pracovnej cesty – Mobility učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ cez program Erasmus+. Prijímacia organizácia bola Wroclaw University of Economics, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Katedra Zarządzania ...
Čítať viac

Seminár Integrované dopravné systémy

Na seminári v Žiline sa zišlo 54 odborníkov z celého Slovenska a Čiech. Diskutovali o možnostiach IDS (Integrovaný dopravný systém) na Slovensku a skúsenostiach zo zahraničia. Za naše pracovisko sa zúčastnili prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., Ing. Peter Bindzár, PhD., doc. Ing. Jozef Krešák, PhD. a Ing. Róbert Németh ...
Čítať viac

Erasmus+ našich pedagógov

V dňoch 9.5. - 12.5.2016 sa doc. Ing. Martin Straka, PhD., doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD. zúčastnili pracovnej cesty - Mobility učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ cez program Erasmus+. Prijímacia organizácia bola Cracow University of Economics.  Mobilita pozostávala z výučby kurzov „Advance course ...
Čítať viac

EXKURZIA ŠTUDENTOV

Tohtoročná exkurzia Ústavu logistiky veríme určite zostane pre všetkých jej účastníkov príjemnou spomienkou. Exkurzia sa uskutočnila v dňoch 11. až 13.04.2016 a tentoraz sme si ako cieľovú stanicu v prvý deň zvolili Pivovary Topvar, a. s. vo Veľkom Šariši. Druhý deň sme začali v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s, kde nás ...
Čítať viac

ŠVK v Trnave

Dňa 13. 4. 2016 navštívili Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave zástupcovia Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach – prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan fakulty, prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., riaditeľka Ústavu logistiky, doc. Ing. Martin Straka, PhD., zástupca riaditeľky Ústavu logistiky a Ing. Peter Kačmáry, PhD ...
Čítať viac