Kontakt

Kontakt: Ústav Logistiky

ÚSTAV LOGISTIKY
Fakulta BERG
Technická Univerzita v Košiciach

Park Komenského 14
040 01 Košice


kontakt na jednotlivých pracovníkov najdete v sekcii „Pracovníci“