Pracovníci

Pre telefonický kontakt volajte 055/602 + klapka

Meno a priezviskoFunkciaAdresaČíslo dveríTelefónEmail
prof. Ing. Daniela Marasová, Csc.Riaditeľ ústavuPK14118/Ckl. 3125daniela.marasova@tuke.sk
doc. Ing. Peter Bindzár, PhD.Zástupca riaditeľaPK14114kl. 3146peter.bindzar@tuke.sk
doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.TajomníkPK14118/Akl. 3144janka.saderova@tuke.sk
doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.Vedúca oddelenia logistiky dopravyPK14117kl. 3147nikoleta.mikusova@tuke.sk
doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD.Vedúci oddelenia logistiky priemysluPK14115kl. 3158peter.kacmary@tuke.sk
prof. Dr.h.c.,Ing. Dušan Malindžák, CSc.profesor, vedúci SCLPK14118/Bkl. 3126dusan.malindzak@tuke.sk
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.profesorPK14116kl. 3143gabriel.fedorko@tuke.sk
prof. Ing. Ján Boroška, CSc.emeritný profesorPK14115kl. 3158jan.boroska@tuke.sk
prof. Ing. Eduard Štrofek, CSc.emeritný profesorPK1454kl. 3158eduard.strofek@tuke.sk
prof. Ing. Vladimír Vodzinský, CSc.emeritný profesorPK14118/Bkl. 2813vladimir.vodzinsky@tuke.sk
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.docent, vedúci skúšobne oceľových lánPK14016/Ckl. 2815 jozef.kresak@tuke.sk
doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD.docentPK14118/Akl. 3144marcela.malindzakova@tuke.sk
doc. Ing. Martin Straka, PhD.docentPK14114kl. 3146martin.straka@tuke.sk
doc. Ing. Ján Spišák, PhD.docentBN32kl. 2478jan.spisak@tuke.sk
doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.docentPK14118/Akl. 3144andrea.rosova@tuke.sk
Ing. Jana Fabianová, PhD.odborný asistentPK14115kl. 3143jana.fabianova@tuke.sk
Ing. Eva Tomková, PhD.odborný asistentPK14117kl. 3147eva.tomkova@tuke.sk
Ing. Peter Bokšaodborný asistentPK19kl. 3124peter.boksa@tuke.sk
Ing. Július Lišuch, PhD.odborný asistentBN32kl. 2478julius.lisuch@tuke.sk
Ing. Ľubomír Ambriško, PhD.Vedecko-výskumný pracovníkPK14015kl. 2591, 2932lubomir.ambrisko@tuke.sk
Ing. Ľuboš Cabaninterný doktorandPK14015kl. 2591lubos.caban@tuke.sk
Ing. Michal Bušainterný doktorandPK14118/Bkl. 3126michal.busa@tuke.sk
Ing. Dominik Puškášinterný doktorandPK14117kl. 3147dominik.puskas@tuke.sk
Ing. Dávid Heinzinterný doktorandPK14kl. 2932david.heinz@tuke.sk
Antónia KleinovásekretárkaPK14118kl. 3126antonia.kleinova@tuke.sk
Kvetoslava SpanyikováhospodárkaPK14016/Akl. 3161kvetoslava.spanyikova@tuke.sk
Peter KišidaytechnikPK14016/Bkl. 3167peter.kisiday@tuke.sk
Ústavná rada
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.
doc. Ing. Peter Bindzár, Ph.D. prof. Dr.h.c.,Ing. Dušan Malindžák, CSc.
doc. Ing. Janka Šaderová, PhD. doc. Ing. Martin Straka, PhD.
doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD. prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD.
Externí členovia
Ing. Jaroslav Mervart, PhD.
doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD.
Ing. Edita Lazarová, PhD.