Pracovníci

Pre telefonický kontakt volajte 055/602 + klapka

Meno a priezviskoFunkciaAdresaČíslo dveríTelefónEmail
prof. Ing. Daniela Marasová, Csc.Riaditeľ ústavuPK14118/Ckl. 3125daniela.marasova@tuke.sk
doc. Ing. Peter Bindzár, PhD.Zástupca riaditeľaPK14114kl. 3146peter.bindzar@tuke.sk
doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.TajomníkPK14118/Akl. 3144janka.saderova@tuke.sk
doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.docentPK14117kl. 3147nikoleta.mikusova@tuke.sk
doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD.docentPK14115kl. 3158peter.kacmary@tuke.sk
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.profesorPK14116kl. 3143gabriel.fedorko@tuke.sk
prof. Ing. Martin Straka, PhD.profesorL9, PK14114kl. 2218
kl. 3146
martin.straka@tuke.sk
prof. Ing. Andrea Rosová, PhD.profesorL9, PK14118/Akl. 2391
kl. 3144
andrea.rosova@tuke.sk
prof. Ing. Ján Boroška, CSc.emeritný profesorjan.boroska@tuke.sk
prof. Ing. Eduard Štrofek, CSc.emeritný profesoreduard.strofek@tuke.sk
prof. Ing. Vladimír Vodzinský, CSc.emeritný profesorvladimir.vodzinsky@tuke.sk
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.docent, vedúci skúšobne oceľových lánPK14016/Ckl. 2815 jozef.kresak@tuke.sk
doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD.docentPK14118/Akl. 3144marcela.malindzakova@tuke.sk
doc. Ing. Ján Spišák, PhD.docentBN32kl. 2478jan.spisak@tuke.sk
doc. Ing. Ľubomír Ambriško, PhD.docentPK14015kl. 2591lubomir.ambrisko@tuke.sk
doc. Ing. Jana Fabianová, PhD.docentPK14115kl. 3143jana.fabianova@tuke.sk
Ing. Peter Bokša, PhD.odborný asistentPK19kl. 3124peter.boksa@tuke.sk
Ing. Marek Moravič, PhD.odborný asistentPK14117kl. 3147marek.moravic@tuke.sk
Ing. Dušan Kubala, PhD.odborný asistentkl. 3113dusan.kubala@tuke.sk
Ing. Jakub Kovalčíkinterný doktorandPK14015kl. 2932jakub.kovalcik@tuke.sk
Ing. Marek Ondovinterný doktorandPK14marek.ondov@tuke.sk
Ing. Simona Špirkováinterný doktorandPK14kl. 2932simona.spirkova@tuke.sk
Ing. Martin Ďuriškainterný doktorandPK14kl. 2932martin.duriska@tuke.sk
Daša ŠoffovásekretárkaPK14118kl. 3126dasa.soffova@tuke.sk
Kvetoslava SpanyikováhospodárkaPK14016/Akl. 3161kvetoslava.spanyikova@tuke.sk
Peter KišidaytechnikPK14016/Bkl. 3167peter.kisiday@tuke.sk