Pracovníci

Meno a priezvisko
Funkcia
Adresa
Číslo dverí
Telefón
Email
prof. Ing. Daniela Marasová, Csc. Riaditeľ ústavu PK14 118/C kl. 3125 daniela.marasova@tuke.sk
doc. Ing. Martin Straka, PhD. Zástupca riaditeľa PK14 114 kl. 3146 martin.straka@tuke.sk
doc. Ing. Peter Bindzár, PhD. Vedúci oddelenia logistiky priemyslu  PK14  114  kl. 3146  peter.bindzar@tuke.sk
 doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.  Vedúca oddelenia logistiky dopravy  PK14  117  kl. 3147  nikoleta.mikusova@tuke.sk
 doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.  Tajomník  PK14  118/A  kl. 3144  andrea.rosova@tuke.sk
 prof. Dr.h.c.,Ing. Dušan Malindžák, CSc.  Profesor  PK14  118/B  kl. 3126  dusan.malindzak@tuke.sk
 prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.  Profesor  PK14  116  kl. 3143  gabriel.fedorko@tuke.sk
 prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.  Profesor  PK14  116  kl. 3143  vieroslav.molnar@tuke.sk
prof. Ing. Ján Boroška, CSc. Emeritný profesor PK14 115 kl. 3158 jan.boroska@tuke.sk
prof. Ing. Eduard Štrofek, CSc. Emeritný profesor PK14 54 kl. 3158 eduard.strofek@tuke.sk
prof. Ing. Vladimír Vodzinský, CSc. Emeritný profesor PK14 118/B kl. 2813 vladimir.vodzinsky@tuke.sk
 doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.  Docent, Vedúci skúšobne oceľových lán  PK14  016/C  kl. 2815  jozef.kresak@tuke.sk
 doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD.  Docent  PK14  118/A  kl. 3144  marcela.malindzakova@tuke.sk
 doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.  Odborný asistent  PK14 118/A kl. 3144 janka.saderova@tuke.sk
Ing. Jana Fabianová, PhD. Odborný asistent PK14 115 kl. 3143 jana.fabianova@tuke.sk
Ing. Peter Kačmáry, PhD. Odborný asistent PK14 115 kl. 3158 peter.kacmary@tuke.sk
Ing. Ľubomír Ambriško, PhD. Vedecko-výskumný pracovník PK14 015 kl. 2591, 2932 lubomir.ambrisko@tuke.sk
Ing. Eva Tomková, PhD. Odborný asistent PK14 117 kl. 3147 eva.tomkova@tuke.sk
Ing. Peter Bokša Interný doktorand PK19 kl. 3124 peter.boksa@tuke.sk
Ing. Matúš Hegeduš Interný doktorand PK19 115 kl. 3124 matus.hegedus@tuke.sk
Ing. Ľuboš Caban Interný doktorand PK14 015 kl. 2591 lubos.caban@tuke.sk
Ing. Michal Buša Interný doktorand PK14 118/B kl. 3126 michal.busa@tuke.sk
Ing. Dominik Puškáš Interný doktorand PK14 117 kl. 3147 dominik.puskas@tuke.sk
 Antónia Kleinová  Sektretárka  PK14  118  kl. 3126  antonia.kleinova@tuke.sk
Kvetoslava Spanyiková Sekretárka PK14 016/A kl. 3161 kvetoslava.spanyikova@tuke.sk
Peter Kišiday Technik PK14 016/B kl. 3167 peter.kisiday@tuke.sk
Ústavná rada
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.
doc. Ing. Peter Bindzár, Ph.D. prof. Dr.h.c.,Ing. Dušan Malindžák, CSc.
doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Ing. Ladislav Olexa, PhD. Ing. Jiří Pokorný, CSc.
Ing. Jaroslav Mervart, PhD. Ing. Edita Lazarová, PhD.