Pracovníci

Meno a priezvisko
Funkcia
Adresa
Číslo dverí
Telefón
Email
prof. Ing. Daniela Marasová, Csc. Riaditeľ ústavu PK14 48 kl. 3125 daniela.marasova@tuke.sk
doc. Ing. Martin Straka, PhD. Zástupca riaditeľa PK14 55 kl. 3146 martin.straka@tuke.sk
doc. Ing. Peter Bindzár, PhD. Vedúci oddelenia logistiky priemyslu  PK14  55  kl. 3146  peter.bindzar@tuke.sk
 doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.  Vedúca oddelenia logistiky dopravy  PK14  52  kl. 3147  nikoleta.husakova@tuke.sk
 doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.  Tajomník  PK14  51  kl. 3144  andrea.rosova@tuke.sk
 prof. Dr.h.c.,Ing. Dušan Malindžák, CSc.  Profesor  PK14  50  kl. 3126  dusan.malindzak@tuke.sk
 prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.  Profesor  PK14  53  kl. 3143  gabriel.fedorko@tuke.sk
 prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.  Profesor  PK14  53  kl. 3143  vieroslav.molnar@tuke.sk
prof. Ing. Ján Boroška, CSc. Emeritný profesor PK14 54 kl. 3158 jan.boroska@tuke.sk
prof. Ing. Eduard Štrofek, CSc. Emeritný profesor PK14 54 kl. 3158 eduard.strofek@tuke.sk
prof. Ing. Vladimír Vodzinský, CSc. Emeritný profesor PK14 54 kl. 2813 vladimir.vodzinsky@tuke.sk
doc. Ing. Dušan Vitko, PhD. Docent PK14,
BN 32
50A,
012
kl. 2813
kl. 3301
dusan.vitko@tuke.sk
 doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.  Docent, Vedúci skúšobne oceľových lán  PK14  24  kl. 2815  jozef.kresak@tuke.sk
 doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD.  Docent  PK14  51  kl. 3144  marcela.malindzakova@tuke.sk
 doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.  Odborný asistent  PK14 51 kl. 3144 janka.saderova@tuke.sk
Ing. Jana Fabianová, PhD. Odborný asistent PK14 53 kl. 3143 jana.fabianova@tuke.sk
Ing. Peter Kačmáry, PhD. Odborný asistent PK14 54 kl. 3158 peter.kacmary@tuke.sk
Ing. Ľubomír Ambriško, PhD. Vedecko-výskumný pracovník PK14 54 kl. 3158 lubomir.ambrisko@tuke.sk
Ing. Eva Tomková, PhD. Vedecko-výskumný pracovník PK14 52 kl. 3147 eva.tomkova@tuke.sk
Ing. Peter Bokša Interný doktorand PK19 kl. 3124 peter.boksa@tuke.sk
Ing. Matúš Hegeduš Interný doktorand PK19 kl. 3124 matus.hegedus@tuke.sk
 Antónia Kleinová  Sektretárka  PK14  50  kl. 3126  antonia.kleinova@tuke.sk
Kvetoslava Spanyiková Sekretárka PK14 24 kl. 3161 kvetoslava.spanyikova@tuke.sk
Peter Kišiday Technik PK14 50 kl. 3167 peter.kisiday@tuke.sk
Ústavná rada
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.
doc. Ing. Peter Bindzár, Ph.D. prof. Dr.h.c.,Ing. Dušan Malindžák, CSc.
doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Ing. Ladislav Olexa, PhD. Ing. Jiří Pokorný, CSc.
Ing. Jaroslav Mervart, PhD. Ing. Edita Lazarová, PhD.