Pracovisko TVP GV

Na Ústave logistiky Fakulty BERG TUKE v spolupráci s Leteckou fakultou TUKE bolo zriadené nové Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov (TVP GV) pre testovanie gumárenských výrobkov, s osobitným zameraním na stanovenie ich mechanických a fyzikálnych vlastností.

Vedúci pracoviska

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.

Technical university of Kosice
Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology
Institute of Industrial Logistics and Transportation
Park Komenskeho 14
043 84 KOŠICE
Slovakia

tel.:+421 (55) 602 3125
e-mail: daniela.marasova@tuke.sk

Otvoriť stránku laboratória