Pracovisko TVP GV

Na Ústave logistiky Fakulty BERG TUKE v spolupráci s Leteckou fakultou TUKE bolo zriadené nové Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov (TVP GV) pre testovanie gumárenských výrobkov, s osobitným zameraním na stanovenie ich mechanických a fyzikálnych vlastností.
Otvoriť stránku laboratória