Komerčná logistika

 

Bakalársky študijný program
Študijný program Garant
Komerčná logistika doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.
Charakteristika študijného programu zobraziť
Akreditácia zobraziť