Komerčná logistika

Bakalársky študijný program
Študijný program Garant
Komerčná logistika prof. Ing. Andrea Rosová, PhD.
Charakteristika študijného programu zobraziť
Akreditácia zobraziť