Monthly Archives: september 2021

Stretnutie katedier 2. – 3. 9. 2021

Ústav logistiky a dopravy FBERG TUKE v spolupráci so ZO Slovenskej baníckej spoločnosti pri FBERG zorganizoval 47. Medzinárodnú vedeckú konferenciu katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov