Stretnutie riešiteľov projektu INNOCAT

Stretnutie riešiteľov projektu INNOCAT „Innovative CRM substitution technology for public authorities‘ vehicle catalysts“, v Aténach 11-15.06.2019. Za Ústav logistiky priemyslu a dopravy sa stretnutia zúčastnili doc. Ing. Martin Straka, PhD. a doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD.

Projekt je orientovaný na aplikáciu nového typu katalyzátora v praxi pre potreby nákladnej dopravy. Na projekte sú zúčastnené organizácie z rozličných krajín EU, konkrétne: Grécka, Slovinska, Španielska, Poľska, Slovenska a Maďarska.

Pridaj komentár