ŠVK v Trnave

Dňa 13. 4. 2016 navštívili Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave zástupcovia Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach – prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan fakulty, prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., riaditeľka Ústavu logistiky, doc. Ing. Martin Straka, PhD., zástupca riaditeľky Ústavu logistiky a Ing. Peter Kačmáry, PhD.

Na stretnutí dekani oboch fakúlt podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci medzi oboma inštitúciami v oblasti pedagogiky, vedy a výskumu.

V popoludňajších hodinách si hostia v sprievode doc. Ing. Dagmar Cagáňovej, PhD. a doc. Ing. Heleny Makýšovej, PhD. prezreli priestory a laboratóriá areálu CAMBO.

Pridaj komentár